BLIV EN DEL AF ET STÆRKT FÆLLESKAB


Medlemsfordele

Som medlem bliver man en del af det lokale erhvervsnetværk i Hundested. Her kan man gennem netværksmøder opnå sparring med andre virksomheder i sammen branche.

Som medlem af Hundested Erhverv bliver du tillige del af et netværk, som kan stå sammen, når forandringer og nye tiltag lurer i horisonten. Via netværket har vi således et fælles talerør over for f.eks. Halsnæs Kommune.

Medlemmerne er desuden listet i menuen ”Virksomheder”, hvor medlemmernes kontaktinformation er tilgængelig og tilskud til annoncering, eksponering på foreningens Facebook-platform ”Oplev Hundested”, som på nuværende tidspunkt har mere end 5900 følgere.

Som medlem får du ydermere invitation til foredrag og arrangementer, som måtte være interessant for medlemmerne. På den årlige generalforsamling har du også som medlem stemmeret og mulighed for at stille op til foreningens bestyrelse.

Hvem kan blive medlem?

Som medlem af foreningen kan optages følgende, forudsat deres aktivitet drives i Hundested-området (primært postnr. 3390):

Enhver erhvervsdrivende fond eller forening, som varetager kulturelle interesser og enhver fond eller forening, som tilbyder fritidsaktiviteter for Hundesteds borgere.

Enhver ikke-erhvervsdrivende fond eller forening, som varetager kulturelle interesser og enhver fond eller forening, som tilbyder fritidsaktiviteter for Hundesteds borgere.

Kontingentsatser

Starter: kr. 2000,-  Gælder for foreninger og nystartet virksomheder det første år. 

Medlem: kr. 4000,- Gælder for erhvervsdrivende med under 10 ansatte. 

Medlem: kr. 8000,- Gælder for erhvervsdrivende med over 10 ansatte. 

Beløbene er ekskl. moms.

Bliv medlem

Alle virksomheder har mulighed for at betale kontingentet over 2 rater. Bliv medlem

Meld dig ind og bliv en del af fællesskabet! Som medlem af Hundested Erhverv øger du dit kendskab til de øvrige erhvervsdrivende i Hundested, hvilket er med til at skabe synergi. Gennem synergi løfter vi sammen Hundested til at være en attraktiv og aktiv by, som kan tiltrække kompetent arbejdskraft og dermed nye borgere.