Generalforsamlingen 2023

Nedenstående underskrevet referat fra generalforsamlingen 2023

Dagsorden for generalforsamling 22. november 2023


Regnskab/Budget

Underskrevet regnskab for 2022-2023 samt budget for 2023-2024